مزایای رقابتی :

  • عملکرد و راندمان بسیار بالای شرکت تامین دکل صبا در مقایسه با شرکت های رقیب (عملکرد ۹۹،۸%) در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
  • وابستگی شرکت تامین دکل صبا به شرکت های خوشنام و دارای برند داخلی (اویک و صندوق بازنشستگی صنعت نفت)
  • جوانگرایی شرکت تامین دکل صبا (۸۹ درصد نیروی انسانی شرکت کمتر از ۴۵ سال هستند)
  • به روز بودن دکل های حفاری شرکت نسبت به دکل های حفاری شرکت های سایر رقبا (متوسط سن دکلهای حفاری: ۸ سال)
  • مدیریت یکپارچه و اثربخش در زمینه پیاده سازی فرآیندهای سازمانی (LTI سال ۹۶ سه دکل حفاری صفر بوده است- فعالیت بدون حادثه)
  • عملکرد موفق، یکپارچه و با کیفیت در حفاری چاههای میدان آذر (اخذ تقدیرنامه از شرکت مهندسی و توسعه سروک آذر(در چاه شماره ۸ آذر (بابت کاهش زمان حفاری-۳۰ روز در برنامه حفاری ۱۱۰ روزه) و چاه شماره ۱۰ آذر (بابت احیای چاه)
  • عملکرد موفق، یکپارچه و با کیفیت در حفاری چاههای میادین شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب (اخذ تقدیرنامه در حفاری ۱۳ حلقه چاه از این شرکت)