مدیران و معاونین

ردیف نام نام خانوادگی شغل
۱ امیر رضا آزاده رنجبر معاونت اجرایی
۲ محمد تقی دارونی مدیر لجستیک و پشتیبانی
۳ بردیا صمیمی مهر مدیر سلامت ، ایمنی و محیط زیست
۴ هانی خرقه پور مدیر مهندسی
۵ علی رضا پور محمدی آقبلاغ مدیر مالی
۶ سید محمد میرائی آشتیانی مدیر توسعه کسب و کار
۷ مهرداد بذرگر دوم مدیر امور  حقوقی م قرار داد ها
۸ حمید سلیمی مدیر سیالات ، حفاری و سیمان
۹ حسین ثقفی مدیر تعمیرات و نگهداری
۱۰ مجید فرزد مدیر برنامه ریزی و سیستم ها
۱۱ سجاد ثمری مدیر پرژه
۱۲ سمیه مقیسه ء مدیرمنابع انسانی و اداری
۱۳ آزاده سرمست مدیر بازرگانی