معرفی شرکت

شرکت تامین دکل صبا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ به شماره ۴۳۱۰۵ دراداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران و با سرمایه شرکت سرمایه گذاری صندوقبازنشستگی کارکنان صنعت نفت به منظور ارائه خدمات مرتبط با عملیات حفاری و ایفای نقش موثر در صنعت حفاری پا به عرصه حضور گذاشت. در سال ۱۳۹۴ به منظور تکمیل حلقه بالادستی شرکت بزرگ مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) سهام این شرکت به گروه مهندسی و ساختمان انتقال یافت و در سال ۱۳۹۵ این شرکت با شرکت حفاری نفت و گاز پرشیا که دارای تجربه اجرای پروژه های حفاری در گروه OIEC بوده است ادغام گردید.

هم اکنون شرکت تامین دکل صبا به عنوان یکی از بازوهای بالادستی گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) با دارا بودن شش دستگاه دکل حفاری ۲۰۰۰ اسب بخار مجهز و به روز، آماده انجام پروژه های حفاری در سرتاسر کشور و حضور فعال در منطقه خاورمیانه و جهان است.

رویدادهای مهم شرکت تامین دکل صبا و شرکت حفاری نفت و گاز پرشیا (شرکت ادغام شده گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت در شرکت تامین دکل صبا) به شرح ذیل است:

– سال ۱۳۸۱

– تاسیس شرکت حفاری نفت و گاز پرشیا قشم

– سال ۱۳۸۳

– حضور در پروژه های بزرگ حفاری دریایی از جمله هنگام

– سال ۱۳۹۱

– حضور در پروژه های حفاری خشکی و عقد قرارداد حفاری دو حلقه چاه به صورت EPDS و میدان پیچیده نفتی آذر

– سال ۱۳۹۱

– تاسیس شرکت تامین دکل صبا

– سال ۱۳۹۳

– حفاری و تحویل چاه شماره ۴ میدان نفتی آذر که یکی از پیچیده ترین چاه های خاورمیانه از لحاظ زمین شناسی و سازندهای پرفشار و کم فشار بوده است.

– سال ۱۳۹۴

– عقد قرارداد حفاری چاه های تحت مدیریت شرکت مناطق نفتخیز جنوب

– انتقال سهام شرکت تامین دکل صبا به گروه بزرگ مهندسی و ساختمان صنایع نفت

– سال ۱۳۹۵

– ادغام شرکت حفاری نفت و گاز پرشیا قشم در شرکت تامین دکل صبا

– اخذ پروژه تامین دکل حفاری و خدمات جانبی مورد نیاز در پروژه شکافت اسیدی در میدان نفتی آذر

– سال ۱۳۹۶

– اخذ پروژه های حفاری و تکمیل چاه های میدان نفتی آذر

– سال ۱۳۹۷

– اخذ پروژه حفاری چاه آذر ۱۹ در میدان نفتی آذر

– افزایش ناوگان حفاری شرکت تامین دکل صبا از ۳ دکل حفاری به ۶ دکل

– خرید ساختمان مرکزی تهران

– خرید پایگاه پشتیبانی اهواز

سهامداران

سهامداران شرکت تأمین دکل صبا به شرح ذیل بوده است :

سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ۹۹،۹۶۰ ۹۹٫۹۶
شرکت حفاری نفت و گاز پرشیا قشم ۱۰ ۰٫۰۱
شرکت خدمات مهندسی نفت کیش ۱۰ ۰٫۰۱
شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم ۱۰ ۰٫۰۱
شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی ۱۰ ۰٫۰۱
جمع کل سهام ۱۰۰،۰۰۰ ۱۰۰