چشم‌انداز

شرکت تامین دکل صبا به عنوان مجموعه ای منعطف و چالاک، با اثبات موفقیت خود در اجرای پروژه های حفاری، به عنوان مجموعه قابل اتکایی در زنجیره بالادستی صنعت نفت و گاز کشور تبدیل شود و با ایجاد تمایز رقابتی به شخصیت حرفه ای منحصر به فردی در میان شرکتهای صنعت حفاری کشور تبدیل گردد.

 مأموریت

مأموریت شرکت تامین دکل صبا ایفای نقش موثر و فعال در تحقق انتظارات کلیدی نظام کلان بالادستی (اویک) به موازات توجه ویژه به اهداف صنعت نفت کشور (بطور عام) از طریق پیشبرد چرخه کامل بزرگ صنعت حفاری در بستر سازمانی یادگیرنده، منعطف و دانش‌مدار، به گونه‌ای است که پاسخگوی نیازهای حال و آتی مشتریان بوده، محیطی جذاب برای کار تلقی شده و تجاربش توسط سایر شرکتها مورد الگوبرداری قرار گیرد.

لذا حفاری چاههای خشکی در عرصه نفت و گاز کشور به عنوان ماموریت شرکت تامین دکل صبا مورد نظرمی باشد.