پروژه ها:

جدول خلاصه سوابق کاری مرتبط با انجام عملیات حفاری یا ارائه خدمات جانبی حفاری / تاممین دکل و تجهیزات
ردیف نام پروژه نام کار فرما مبلغ قرار داد (میلیون دلار) آخرین صورت وضعیت تایین شده (میلیون دلار) تاریخ شروع تاریخ تحویل موقت یا قطعی/فسخ/خاتمه درصد پیشرفت
۱ حفاری ۱۳ حلقه چاه در میادین جنوب ایران شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ۱٫۱۹۰ میلیارد ریال ۲٫۰۰۰میلیارد ریال ۱۳۹۳ ۱۳۹۶ ۱۰۰%
لباس و پوشاک ۲۵۰یورو

یادداشت: شرکت تامین دکل صبا و شرکت حفاری نفت و گاز پرشیا قشم دو شرکت حفاری گروه مهندسی و ساختمان صنایع نفت بوده اند که به دلیل تشابه فعالیات ها دو شرکت در یکدیگر ادغام گردیده و با نام شرکت تامین دکل صبا به ادامه فعالیت پرداخته اند.