بیانیه خط مشی ایمنی، سلامت، محیط زیست

عملکرد ممتاز در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست یکی از بالاترین ارزش‌ها در شرکت تامین دکل صبا است. به صورتی که این شرکت با الگوبرداری از راهنمای OGP-R-210 خود را متعهد به پیاده‌سازی نظامی پویا و متعالی در زمینه‌ی عملکرد HSEمی‌داند.

تمامی اعضای شرکت صرفنظر از جایگاه شغلی در قبال این خط مشی مسئول خواهند بود، با این وجود مسئولیت اعلی HSEسازمان با مدیر عامل شرکت می باشد؛ همچنین این مسئولیت توسط مدیر HSE شرکت مدیریت و راهبری خواهد شد. بر اساس نوع نگاه شرکت تامین دکل صبا به مقوله HSEبدیهی است رعایت الزامات HSEو تلاش در جهت جلوگیری از بروز حوادث انسانی، خسارت به اموال و حفظ محیط زیست وظیفه بی قید و شرط تک تک کارکنان و پیمانکاران این شرکت خواهد بود. این تعهد و باور از یک سو بر اساس تخصیص منابع، تشویق و فرهنگ‌سازی، و از سوی دیگر با ارائه‌ی آموزش‌های منظم، دوره‌ای و تعمیق یابنده پشتیبانی خواهند شد.

این شرکت در راستای تحقق این خط مشی، استقرار و نهادینه نمودن الزامات  استاندارد های HSE-MS، OHSAS 18001،ISO 14001را سرلوحه کار خود قرار داده و متعهد می گردد تا ساز کارهای مدیریتی و اجرائی زیر را در کلیه حیطه های کاری خود جهت دستیابی به ارزش های ذیل برقرار نماید:

  • ایجاد محیط کاری ایمن و سالم برای کلیه کارکنان، پیمانکاران و طرف های ذینفع و بهبود مستمر مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست
  • حذف هرگونه صدمه جانی، بیماری شغلی، پیشگیری و حذف منابع خطرات بالقوه و ریسک های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی و کوشش در حفظ و ارتقاع سلامت کارکنان
  • تخصیص منابع مالی و انسانی لازم در جهت ایجاد و توسعه فرهنگ HSEو دستیابی بهرویکرد فعال و تغییر نگرش کارکنان
  • توسعه دانش و بالا بردن سطح آگاهی کارکنان و پیمانکارن از طریق آموزش های اثر بخش، گردش منظم اطلاعات و مشارکت افراد در سازمان
  • پیاده سازی نظام جامع مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست در تمامی امور شرکت
  • انطباق کامل فعالیت ها با قوانین و مقررات و الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیستملی و بین المللی
  • کاهش اثرات مخرب زیست محیطی فعالیت ها از طریق پیشگیری از آلودگی، کاهش مصرف و استفاده بهینه از منابع طبیعی و انرژی و همچنین کاهش انتشار آلاینده ها، بازیافت مواد زائد و تصفیه پساب و فاضلاب
  • بهبود و ارزیابی مستمر کیفیت خدمات و محصولات از طریق اهداف اجرایی سلامت، ایمنی و محیط زیست
  • ارتقاع جایگاه شغلی کارکنان بر اساس ارزیابی عملکرد فردی و مشارکت در بالا بردن سطح HSEدر سازمان مطابق با آیین نامه تشویق و تنبیه

با توجه به نکات فوق، اینجانب ضمن ابراز اعتقاد کامل خود به اصول و الزامات این خط مشی، تعهد خود را به تخصیص منابع لازم در جهت تحقق اهداف آن اعلام می نمایم. همچنین به منظور اثر بخشی و کارائی و حصول اطمینان از دستیابی به اهداف، این خط مشی و سیستم مدیریت مبتنی بر آن به شکل مستمر مورد ممیزی و بازنگری قرار خواهد گرفت.

سید علی صالحی

مدیر عامل