بیانیه خط مشی توقف کار ناایمن

  • شرکت تامین دکل صبا متعهد است تا برای تمام کارکنانش محیط کار ایمن و سالم فراهم کند و نیز متعهد به حفاظت و نگهداری از محیط زیست و گونه های گیاهی و جانوری، به نحوی که بتواند همه نیازهای قانونی را برآورده سازد می باشد.
  • به پشتوانه این خط مشی همه کارکنان شرکت به انضمام کارکنان شرکت های پیمانکار و طرفهای ذینفع، هنگامی که تهدیدی آشکار و بدیهی برای سلامت و ایمنی کارکنان یا دیگران و یا تاثیر مخرب بر محیط زیست بوجود آید؛ اجازه توقف کار ناایمن را خواهند داشت.
  • در شرایط ناایمن، در صورتی که شک یا تردیدی وجود دارد که” آیا کار باید ادامه یابد؟” هر فرد باید بی درنگ سرپرست مستقیم خود را برای ارزیابی موقعیت خطرناک و ناایمن آگاه سازد.
  • سیساست توقف کار ناایمن شرکت تامین دکل صبا، برای اداره کردن هرچه بهتر فعالیت های اقتصادی این شرکت است، به گونه ای که همه افراد در برابر اصول و الزامات ایمنی و بهداشت حرفه ای و نیز اصول نگهداشت محیط زیست، پاسخگو باشد.
  • سلامت و ایمنی کارکنان و حفاظت از محیط زیست از اهمیت بسیار برای مدیریت ارشد برخوردار است.
  • هیچ کار، وظیفه یا هدفی آنقدر مهم نیست که HSE (سلامت، ایمنی و محیط زیست) بخاطر آن به خطر بیفتد.
  • این خط مشی از پشتیبانی کامل مدیریت برخوردار بوده و برای تمامی کارکنان لازم الاجرا می باشد.

 

سید علی صالحی

مدیر عامل